Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Không Gian Xanh

Địa chỉ: 103D Trường Chinh, Thành phố Huế

Số điện thoại: 0922.955.333

Email: info@khonggiangxanh.com

Website: www.khonggianxanh.com